Start dropdown content
sluiten

Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie online bestellen

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 


Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

U kunt herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn:

Bel (0345) 614808


 

Voor het aanvragen van herhalingsrecepten bestaan vier mogelijkheden:

– Het inspreken van uw naam en de gewenste medicatie via de receptenlijn. Dit kan 24 uur per dag.
– Het afgeven van de lege verpakkingen bij de praktijkassistente
– Via de zgn. herhaalservice van de apotheek (alleen voor chronische medicatie)
– Online via MijnGezondheid.net

Herhalingsrecepten kunnen na twee werkdagen bij één van beide apotheken worden afgehaald.

Nieuwe recepten:
Nieuwe recepten kunnen alleen na overleg met de huisarts worden uitgeschreven.
NB. Voor antibiotica, cytostatica en slaapmiddelen kunnen geen herhalingsrecepten worden aangevraagd!

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Online afspraak maken via MGN

Maak uw afspraak snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.
U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 


Spoed afspraak maken

Bel in geval van levensbedreigende situaties

112

Is het een spoedgeval of twijfelt u over de ernst van de klachten? Neem dan telefonisch contact op

Bel (0345) 614808 toets 1

 


Telefonisch een afspraak maken

Dagelijks is er een spreekuur tussen 9:00 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur (met uitzondering van woensdagmiddag).
Indien u tussen 8:00 uur en 9:00 uur belt om een afspraak te maken, dan kunt u in principe dezelfde dag nog terecht. Na 9:00 uur is de praktijkassistente te bereiken voor andere zaken.

Bel (0345) 614808 toets 3

Daarnaast is er een inloopspreekuur tussen 8:00 en 8:30 uur. Dit spreekuur kunt u zonder afspraak bezoeken. Het inloopspreekuur is met name bedoeld voor kinderen die naar school gaan en voor volwassenen die naar hun werk moeten. Alleen problemen die weinig tijd en onderzoek kosten kunnen dan behandeld worden.

Op woensdag sluit de praktijk om 13:30 uur. Op woensdagmiddag heeft één van de huisartsen van de waarneemgroep in Leerdam dienst. U wordt hierover geïnformeerd via de eigen praktijktelefoon.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Poort van West

Poort van West

De Poort van West is een Gezondheidszorg- en Wooncentrum dat in 2010 geopend is. Gelegen nabij de Glasfabriek, en in het centrum van de wijk Leerdam-West, biedt het zorgfaciliteiten aan bewoners van heel Leerdam.

Op de begane grond zijn gevestigd:

 • De Huisartsenpraktijk Poort van West
 • BENU apotheek Leerdam
 • Fysiotherapie Orthoclinic, en Mensendieck-therapie Constance Vrijhof
 • Rivas Thuiszorg
 • Bloedafname-punt SHL (iedere ochtend geopend tussen 08.30 en 10.30uur)
 • Huidtherapie Anouk van der Zanden
 • Mondhygiëniste Lia van Dusseldorp
 • Twee psychologen (in dienst van Indigo), en een vestiging van de GGZ-instelling Yulius
 • Diëtistenpraktijk Lucille van Hattem
 • Podotherapiepraktijk Rondom

Op de eerste verdieping is er kleinschalig wonen voor psychogeriatrische patiënten van het Verzorgingshuis EMMA.

Op de tweede verdieping wonen mensen met een verstandelijke beperking, begeleid door de instelling Philadelphia.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Reizigersadvies

Reizigersadvisering

Huisartsenpraktijk Poort van West is door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering erkend als officieel centrum voor verantwoord advies over medische voorzorgen bij verre reizen. Indien u van deze deskundigheid gebruik wilt maken, print dan onderstaand vaccinatie adviesformulier uit. U kunt dit formulier ook afhalen bij de praktijkbalie. Na het invullen kunt u dit formulier inleveren bij de praktijkassistente. Er wordt binnen een week contact met u opgenomen voor het advies.

De kosten van het advies en het vaccineren bedragen 12,50 euro per vaccinatie. Hierbij zijn inbegrepen het advies zelf, het vaccineren en het vaccinatieboekje. De kosten van de vaccins en andere medicatie vallen hier buiten.

Reizigersvaccinatie formulier 2019

Neemt u medicijnen mee op reis? Kijk dan op deze website of u een verklaring nodig heeft.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Praktijknieuws

Griepprik

Op zaterdag 20 november hebben wij de griepvaccinaties gegeven. Neem telefonisch contact met ons op indien u op die dag verhinderd was. Kijk voor meer informatie over de griepvaccinatie op thuisarts.nl

Nieuwe doktersassistente

Op 1 juli 2021 is Saskia van Zon ons team van doktersassistentes komen versterken. Zij gaat in de loop van het jaar de opleiding tot praktijkmanager volgen en zal in die functie verbonden blijven aan de praktijk.

Toegang patiëntendossiers met PGO

Vanaf 1 juli 2021 bestaat de mogelijkheid om ook met uw PGO (= Persoonlijke Gezondheids Omgeving) toegang te hebben tot uw eigen medische (huisartsen)dossier. Hiervoor moet u zich wel eerst aanmelden op MijnGezondheid.net

Afscheid Mary Anemaat

Op 7 april 2021 hebben wij afscheid genomen van Mary Anemaat. Zij was als assistente en praktijkmanager 5,5 jaar aan onze praktijk verbonden. Op basis van persoonlijke afwegingen heeft zij besloten haar carrière op een andere manier voort te zetten. Wij danken haar enorm voor haar enthousiasme en inzet voor de praktijk. 

Stagiaire doktersassistente

Begin 2021 is Magda Piotrowska bij ons komen werken als stagiaire voor de opleiding tot doktersassistente. Zij werkt altijd onder begeleiding van één van de andere assistentes. Haar opleidingsperiode duurt tot eind 2021. De Huisartsenpraktijk Poort van West vindt het opleiden van huisartsen en doktersassistentes belangrijk om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede huisartsenzorg.

Nieuwe huisartsen

In januari 2021 zijn twee nieuwe huisartsen in de Poort van West komen werken, t.w. Olivier Kahmann en Mikky Jöbsis. Huisarts Bonne de Jong gaat zijn carrière elders voortzetten. Wij willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de praktijk in de afgelopen 2,5 jaar.

Huisarts-in-opleiding

Vanaf 1 december 2020 werkt er een nieuwe huisarts-in-opleiding, t.w. Laura Melles-Lemij bij ons in de praktijk. Zij zal 1 jaar en 3 maanden bij ons blijven om haar opleiding te voltooien. Dokter van Wijngaarden heeft zijn opleiding afgerond en zal helaas onze praktijk gaan verlaten.

'Meer tijd voor de patiënt'

Sinds 1 februari 2020 doet de praktijk mee aan het regionale project 'Meer tijd voor de patiënt' Dit project wordt financieel ondersteund door Zorgverzekeraar VGZ. In het kader van dit project wordt de duur van een normaal consult verlengd naar 15 minuten. Tegelijkertijd komt er ook een extra 5-minuten spreekuur voor de kleine problemen. Het kan zijn dat de assistente u, bij het maken van de afspraak, meer vragen zal stellen om beter te kunnen bepalen op welk spreekuur u het beste terecht kunt. Het doel van dit project is om de tevredenheid over de verleende zorg bij patiënt en dokter te vergroten, en tegelijkertijd m het aantal (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis te verminderen.

Aanpassingen website

De praktijkwebsite is vernieuwd om het gebruik met smartphone en tablet makkelijker te maken. Heeft u nog opmerking en/of adviezen die het gebruik verder kunnen vergemakkelijken laat u ons dit dan weten.

Vanaf heden kunt u direct vanaf onze website zoeken op Thuisarts.nl en Apotheek.nl voor informatie over aandoeningen en medicijnen.

Over de praktijk

De Huisartsenpraktijk Poort van West is een patiëntvriendelijke praktijk in het hart van Leerdam-West. De praktijk biedt op toegankelijke wijze persoonsgerichte en continue zorg aan de bij haar ingeschreven patiënten. Er werken vier huisartsen, vier assistentes en twee praktijkondersteuners. En allen werken vanuit dezelfde overtuiging dat iedere patiënt uniek en belangrijk is. Het patiëntenbestand van de Huisartsenpraktijk Poort van West is kleurrijk en divers, net zoals de bevolking van Leerdam dat is. Iedereen die binnen ons werkgebied woont is er welkom.

De praktijk is open en goed toegankelijk. Er is een inloopspreekuur en een afsprakenspreekuur, en telefonisch is de praktijk de gehele dag ook goed bereikbaar.

Omdat er veel waarde wordt gehecht aan het leveren van goede en veilige zorg, laat de praktijk zich toetsen aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. En met goed resultaat; sinds 2011 is de praktijk officiëel ‘geaccrediteerd’.

Het is belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende huisartsen en doktersassistentes beschikbaar zijn, en daarom is de Huisartsenpraktijk Poort van West actief in het opleiden van jonge huisartsen en doktersassistentes.

Ook kunt u in deze praktijk terecht voor een passend vaccinatie-advies wanneer u een verre reis gaat maken.

Openingstijden

Benodigde Informatie

 • Als u binnen het werkgebied van deze praktijk bent komen wonen (Leerdam-West en -Centrum, Oosterwijk en Kedichem), dan kunt u zich als patiënt laten inschrijven. Inschrijving is alleen mogelijk als u zich tegelijkertijd ook laat uitschrijven bij uw huidige huisarts. U moet daar zelf zorg voor dragen. Indien u al ingeschreven staat bij een huisartsenpraktijk in Leerdam, Schoonrewoerd, Asperen of Heukelum dan is inschrijving alleen mogelijk indien dit in overleg gebeurd met uw huidige huisarts. Na inschrijving wordt een kennismakingsgesprek op prijs gesteld.

  Voor inschrijving kunt u gebruik maken van bijgevoegd inschrijfformulier

 • Omdat de Huisartsenpraktijk Poort van West het belangrijk vindt dat er ook in de toekomst voldoende nieuwe huisartsen beschikbaar zijn, biedt zij de gelegenheid aan basisartsen om hier een deel van hun 3-jarige opleiding tot huisarts te volgen. Hierbij wordt samengewerkt met de Huisartsenopleiding van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

  De huisarts-in-opleiding werkt onder supervisie van de huisarts en blijft gedurende één jaar in de praktijk.

 • De Huisartsenpraktijk Poort van West doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn door het verstrekken van gegevens over de geleverde zorg aan het NIVEL. Het NIVEL is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in de Eerste Lijn. Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Veel huisartspraktijken en andere zorgverleners in de eerste lijn werken daaraan mee.

  De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

  Voor nadere informatie: http://www.nivel.nl/zorgregistraties

 • Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Klik op onderstaande link om welke rechten en plichten het gaat.

  Privacyreglement van onze praktijk


  Aanvraagformulier medische gegevens

  Volgens de AVG-wet bent u als patiënt gerechtigd uw medische gegevens in te zien, af te drukken, te corrigeren of te vernietigen.

  U kunt daarvoor op onderstaande link klikken, het formulier uitprinten en invullen. Vergeet niet uw legitimatie mee te brengen als u het bij de praktijk komt inleveren.

  AANVRAAGFORMULIER-INZAGE

 • 1. Inzage in uw dossier
  U heeft als patiënt de mogelijkheid om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

  Na overlijden
  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

  2. Kopie medisch dossier
  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

  Kosten
  Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

  Legitimatie
  Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via http://www.npcf.nl

  3. Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 • Indien er iets is waar u niet tevreden over bent, laat het ons dan weten. Neem contact op met de praktijkassistente of vul een klachtenformulier in.

  De Huisartsenpraktijk Poort van West is per 1 januari 2017 aangesloten bij de ‘Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg’. Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven. Tel. 088-0229100. http://www.skge.nl.

  Klachtformulier

 • Vergeetachtigheid en geheugenverlies zijn verschillende problemen. Als u zich zorgen maakt over uw eigen geheugen of dat van iemand in uw directe omgeving, maak dan een afspraak bij één van de huisartsen. Er zal dan worden uitgezocht wat er precies aan de hand is.

  Eén van de praktijkmedewerkers, Maja van Donselaar, heeft dementie als extra aandachtsgebied. Zij kan helpen de juiste diagnose te stellen, en zij begeleidt patiënten die dementerend zijn en hun familie. Ook kunt u bij haar terecht voor aanvullende informatie over deze ziekte.

  Een informatieve website over dit onderwerp is http://www.dementie.nl

 • Kan de dokter op de huisartsenpost mijn dossier inzien?

  De Huisartsenpraktijk ‘Poort van West’ is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, huisartsenposten en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts.
  Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt.
  Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website http://www.vzvz.nl/informatiepunt.


  Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


  Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

  Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts en/of de huisartsenpost gaat.  Maar als er medicatie wordt voorgeschreven, of als er aanvullend onderzoek wordt aangevraagd dan gaat dit wel ten koste van uw eigen risico. En dit geldt ook voor het bezoek aan ziekenhuis of medisch specialist.


  Kan ik voor een medische verklaring bij mijn huisarts terecht?

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Uitleg KNMG

Medewerkers

Jan Wijnmaalen
Huisarts

Lees meer

Rian Heijnen
Huisarts

Lees meer

olivier Kahmann
Olivier Kahmann
Huisarts

Lees meer

Mikky Jöbsis
Huisarts

Lees meer

Laura Melles-Lemij
Huisarts in opleiding

Lees meer

Nicole Bonnes
Nicole Bonnes - van den Berg
Assistente

Lees meer

Wilma Bogerd
Wilma Bogerd
Assistente

Lees meer

Maja van Donselaar
Maja van Donselaar
Assistente

Lees meer

Saskia van Zon
Saskia van Zon
Assistente

Lees meer

Bianca Debets - Bal
Praktijkondersteuner voor diabeteszorg e.a

Werkt op donderdag.

Lees meer

Yvonne van der Ende
Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg

Werkt op maandag.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net