Start dropdown content
sluiten

Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

U kunt herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn:

Bel (0345) 614808


Voor het aanvragen van herhalingsrecepten bestaan vier mogelijkheden:

– Het inspreken van uw naam en de gewenste medicatie via de receptenlijn. Dit kan 24 uur per dag.
– Het afgeven van de lege verpakkingen bij de praktijkassistente
– Via de zgn. herhaalservice van de apotheek (alleen voor chronische medicatie)
– Het is niet mogelijk herhaalrecepten online aan te vragen

Herhalingsrecepten kunnen na twee werkdagen bij één van beide apotheken worden afgehaald.

Nieuwe recepten:
Nieuwe recepten kunnen alleen na overleg met de huisarts worden uitgeschreven.
NB. Voor antibiotica, cytostatica en slaapmiddelen kunnen geen herhalingsrecepten worden aangevraagd!

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Poort van West

Poort van West

De Poort van West is een Gezondheidszorg- en Wooncentrum dat in 2010 geopend is. Gelegen nabij de Glasfabriek, en in het centrum van de wijk Leerdam-West, biedt het zorgfaciliteiten aan bewoners van heel Leerdam.

Op de begane grond zijn gevestigd:

 • De Huisartsenpraktijk Poort van West
 • BENU apotheek Leerdam
 • Fysiotherapie Orthoclinic, en Mensendieck-therapie Constance Vrijhof
 • Rivas Thuiszorg
 • Bloedafname-punt SHL (iedere ochtend geopend tussen 08.30 en 10.30uur)
 • Huidtherapie Anouk van der Zanden
 • Mondhygiëniste Lia van Dusseldorp
 • Twee psychologen (in dienst van Indigo), en een vestiging van de GGZ-instelling Yulius
 • Diëtistenpraktijk Lucille van Hattem
 • Podotherapiepraktijk Rondom

Op de eerste verdieping is er kleinschalig wonen voor psychogeriatrische patiënten van het Verzorgingshuis EMMA.

Op de tweede verdieping wonen mensen met een verstandelijke beperking, begeleid door de instelling Philadelphia.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Reizigersadvies

Reizigersadvisering

Huisartsenpraktijk Poort van West is door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering erkend als officieel centrum voor verantwoord advies over medische voorzorgen bij verre reizen. Indien u van deze deskundigheid gebruik wilt maken, print dan onderstaand vaccinatie adviesformulier uit. U kunt dit formulier ook afhalen bij de praktijkbalie. Na het invullen kunt u dit formulier inleveren bij de praktijkassistente. Er wordt binnen een week contact met u opgenomen voor het advies.

De kosten van het advies en het vaccineren bedragen 12,50 euro per vaccinatie. Hierbij zijn inbegrepen het advies zelf, het vaccineren en het vaccinatieboekje. De kosten van de vaccins en andere medicatie vallen hier buiten.

Reizigersvaccinatie formulier 2019

Neemt u medicijnen mee op reis? Kijk dan op deze website of u een verklaring nodig heeft.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Praktijknieuws

GRIEPVACCINATIE  2020

De jaarlijkse GRIEPVACCINATIE wordt gegeven op zaterdag 31 oktober van 09.30 tot 12.30uur in de Poort van West.

U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.

Een aantal mensen zal tegelijkertijd een vaccinatie tegen Pneumococcen-infecties ontvangen.

Een vaccinatie tegen het Coronavirus is helaas nog niet beschikbaar.

Wrattenspreekuur

De behandeling van wratten zal voortaan plaatsvinden op maandag (einde van de middag) en op vrijdag (einde van de morgen). 

 

'Meer tijd voor de patiënt'

Vanaf 1 februari zal de praktijk mee gaan doen aan het regionale project 'Meer tijd voor de patiënt' Dit project wordt financieel ondersteund door Zorgverzekeraar VGZ. In het kader van dit project wordt de duur van een normaal consult verlengd naar 15 minuten. Tegelijkertijd komt er ook een extra 5-minuten spreekuur voor de kleine problemen. Het kan zijn dat de assistente u, bij het maken van de afspraak, meer vragen zal stellen om beter te kunnen bepalen op welk spreekuur u het beste terecht kunt. Het doel van dit project is om de tevredenheid over de verleende zorg bij patiënt en dokter te vergroten, en tegelijkertijd m het aantal (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis te verminderen.

 

Huisarts-in-opleiding

Vanaf 1 december 2019 werkt er een nieuwe huisarts-in-opleiding, t.w. Ries van Wijngaarden, bij ons in de praktijk. Hij zal een jaar bij ons blijven om zijn opleiding te voltooien.

Herinnering afspraak

Iedereen die een afspraak heeft staan bij één van de Praktijkondersteuners, krijgt voortaan drie dagen van te voren een herinneringsbericht via de SMS-dienst. Dit om het onbedoeld vergeten van de afspraak zoveel mogelijk te voorkómen.

Aanpassingen website

De praktijkwebsite is vernieuwd om het gebruik met smartphone en tablet makkelijker te maken. Heeft u nog opmerking en/of adviezen die het gebruik verder kunnen vergemakkelijken laat u ons dit dan weten.

Vanaf heden kunt u direct vanaf onze website zoeken op Thuisarts.nl en Apotheek.nl voor informatie over aandoeningen en medicijnen.

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Over de praktijk

De Huisartsenpraktijk Poort van West is een patiëntvriendelijke praktijk in het hart van Leerdam-West. De praktijk biedt op toegankelijke wijze persoonsgerichte en continue zorg aan de bij haar ingeschreven patiënten. Er werken drie huisartsen, vier assistentes en twee praktijkondersteuners. En allen werken vanuit dezelfde overtuiging dat iedere patiënt uniek en belangrijk is. Het patiëntenbestand van de Huisartsenpraktijk Poort van West is kleurrijk en divers, net zoals de bevolking van Leerdam dat is. Iedereen die binnen ons werkgebied woont is er welkom.

De praktijk is open en goed toegankelijk. Er is een inloopspreekuur en een afsprakenspreekuur, en telefonisch is de praktijk de gehele dag ook goed bereikbaar.

Omdat er veel waarde wordt gehecht aan het leveren van goede en veilige zorg, laat de praktijk zich toetsen aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. En met goed resultaat; sinds 2011 is de praktijk officiëel ‘geaccrediteerd’.

Het is belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende huisartsen en doktersassistentes beschikbaar zijn, en daarom is de Huisartsenpraktijk Poort van West actief in het opleiden van jonge huisartsen en doktersassistentes.

Ook kunt u in deze praktijk terecht voor een passend vaccinatie-advies wanneer u een verre reis gaat maken.

Openingstijden

Benodigde Informatie

 • Als u binnen het werkgebied van deze praktijk bent komen wonen (Leerdam-West en -Centrum, Oosterwijk en Kedichem), dan kunt u zich als patiënt laten inschrijven. Inschrijving is alleen mogelijk als u zich tegelijkertijd ook laat uitschrijven bij uw huidige huisarts. U moet daar zelf zorg voor dragen. Indien u al ingeschreven staat bij een huisartsenpraktijk in Leerdam, Schoonrewoerd, Asperen of Heukelum dan is inschrijving alleen mogelijk indien dit in overleg gebeurd met uw huidige huisarts. Na inschrijving wordt een kennismakingsgesprek op prijs gesteld.

  Voor inschrijving kunt u gebruik maken van bijgevoegd inschrijfformulier

 • Omdat de Huisartsenpraktijk Poort van West het belangrijk vindt dat er ook in de toekomst voldoende nieuwe huisartsen beschikbaar zijn, biedt zij de gelegenheid aan basisartsen om hier een deel van hun 3-jarige opleiding tot huisarts te volgen. Hierbij wordt samengewerkt met de Huisartsenopleiding van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

  De huisarts-in-opleiding werkt onder supervisie van de huisarts en blijft gedurende één jaar in de praktijk.

 • De Huisartsenpraktijk Poort van West doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn door het verstrekken van gegevens over de geleverde zorg aan het NIVEL. Het NIVEL is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in de Eerste Lijn. Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Veel huisartspraktijken en andere zorgverleners in de eerste lijn werken daaraan mee.

  De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

  Voor nadere informatie: http://www.nivel.nl/zorgregistraties

 • Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Klik op onderstaande link om welke rechten en plichten het gaat.

  Privacyreglement van onze praktijk


  Aanvraagformulier medische gegevens

  Volgens de AVG-wet bent u als patiënt gerechtigd uw medische gegevens in te zien, af te drukken, te corrigeren of te vernietigen.

  U kunt daarvoor op onderstaande link klikken, het formulier uitprinten en invullen. Vergeet niet uw legitimatie mee te brengen als u het bij de praktijk komt inleveren.

  AANVRAAGFORMULIER-INZAGE

 • 1. Inzage in uw dossier
  U heeft als patiënt de mogelijkheid om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

  Na overlijden
  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

  2. Kopie medisch dossier
  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

  Kosten
  Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

  Legitimatie
  Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via http://www.npcf.nl

  3. Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 • Indien er iets is waar u niet tevreden over bent, laat het ons dan weten. Neem contact op met de praktijkassistente of vul een klachtenformulier in.

  De Huisartsenpraktijk Poort van West is per 1 januari 2017 aangesloten bij de ‘Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg’. Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven. Tel. 088-0229100. http://www.skge.nl.

  Klachtformulier

 • Vergeetachtigheid en geheugenverlies zijn verschillende problemen. Als u zich zorgen maakt over uw eigen geheugen of dat van iemand in uw directe omgeving, maak dan een afspraak bij één van de huisartsen. Er zal dan worden uitgezocht wat er precies aan de hand is.

  Eén van de praktijkmedewerkers, Maja van Donselaar, heeft dementie als extra aandachtsgebied. Zij kan helpen de juiste diagnose te stellen, en zij begeleidt patiënten die dementerend zijn en hun familie. Ook kunt u bij haar terecht voor aanvullende informatie over deze ziekte.

  Een informatieve website over dit onderwerp is http://www.dementie.nl

 • Kan de dokter op de huisartsenpost mijn dossier inzien?

  De Huisartsenpraktijk ‘Poort van West’ is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, huisartsenposten en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts.
  Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt.
  Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website http://www.vzvz.nl/informatiepunt.


  Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


  Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

  Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts en/of de huisartsenpost gaat.  Maar als er medicatie wordt voorgeschreven, of als er aanvullend onderzoek wordt aangevraagd dan gaat dit wel ten koste van uw eigen risico. En dit geldt ook voor het bezoek aan ziekenhuis of medisch specialist.


  Kan ik voor een medische verklaring bij mijn huisarts terecht?

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Uitleg KNMG

Medewerkers

Jan Wijnmaalen
Huisarts

Lees meer

Rian Heijnen
Huisarts

Lees meer

Bonne de Jong
Huisarts

Lees meer

Ries van Wijngaarden
Ries van Wijngaarden
Huisarts in opleiding

Lees meer

Nicole Bonnes - van den Berg
Assistente

Lees meer

Wilma Bogerd
Assistente

Lees meer

Mary Anemaat
Assistente

Lees meer

Maja van Donselaar
Assistente

Lees meer

Bianca Debets - Bal
Praktijkondersteuner voor diabeteszorg e.a

Werkt op donderdag.

Lees meer

Yvonne van der Ende
Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg

Werkt op maandag.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent