« terug naar vorige pagina

NIVEL Zorgregistraties

De Huisartsenpraktijk Poort van West doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn door het verstrekken van gegevens over de geleverde zorg aan het NIVEL. Het NIVEL is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in de Eerste Lijn. Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Veel huisartspraktijken en andere zorgverleners in de eerste lijn werken daaraan mee.

De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Voor nadere informatie: http://www.nivel.nl/zorgregistraties